Gyökerek és szárnyak

Milyen szülő vagy? Teszteld magad!

2020.11.17 22.28 Írta: PPNP
autoriter szülő
elhanyagoló szülő
hiteles szülő
megengedő szülő

A fejlődéspszichológusokat már régóta érdekli, hogy a szülők miként befolyásolják a gyermek fejlődését.  Nagyon nehéz megtalálni a tényleges ok-okozati összefüggéseket a szülők konkrét cselekedetei és a gyermekek későbbi viselkedése között.

Néhány drámai módon eltérő környezetben nevelkedett gyermek később rendkívül hasonló személyiségű lehet.

Ezzel szemben azok a gyerekek, akiknek közös otthonuk van, és ugyanabban a környezetben nevelkednek, nagyon különbözőek lehetnek. Kutatók azt állítják, hogy vannak összefüggések a szülői stílusok és azok hatásának a gyermekekre.

Névtelen terv (42)

A négy szülői stílus

Az 1960-as években Diana Baumrind pszichológus több mint 100 óvodás korú gyermekkel végzett vizsgálatot.  A naturalisztikus megfigyelés, a szülői interjúk és más kutatási módszerek segítségével meghatározta a szülői nevelés néhány fontos dimenzióját. Ezek a dimenziók magukban foglalják a fegyelmi stratégiákat, a melegséget és a táplálkozást, a kommunikációs stílusokat, valamint az érettségre és az irányításra vonatkozó elvárásokat.  Ezek alapján Baumrind megállapitotta, hogy a szülők többsége három különböző szülői stílus egyikét kepviseli. Maccoby és Martin későbbi kutatásai egy negyedik szülői stílust is hozzáadtak. Ezek mindegyike különböző hatással van a gyermekek viselkedésére.

Autoriter szülői tevékenység

Ezek a szülők elvárják, hogy a gyerekek betartsák az általuk megállapított szigorú szabályokat.  Az ilyen szabályok be nem tartása általában büntetést von maga után.  Az autoriter szülők nem magyarázzák meg e szabályok mögött rejlő okokat.  Ha a gyermekek magyarázatra kérik a szülőt, akkor a leggyakrabban a „Csak.” vagy a "Mert én mondtam." a válasz.

Noha ezeknek a szülőknek magasak a követelményeik, nem reagálnak a gyermekeik viselkedésére, gondolataira.

Elvárják, hogy gyermekeik kivételesen viselkedjenek, és ne kövessenek el hibákat, ugyanakkor nagyon kevés útmutatást adnak arra, hogy mit tegyenek vagy kerüljenek a jövőben.  A hibákat büntetik, gyakran meglehetősen szigorúan, gyermekeik mégis gyakran elgondolkodnak azon, hogy pontosan milyen hibát is követtek el. Nem tudják, hiszen nem kapnak magyarázó visszajelzést a szüleiktől.

Baumrind szerint ezek a szülők engedelmesség- és státuszorientáltak, és elvárják, hogy parancsaik magyarázat nélkül teljesüljenek.  Gyakran uralkodónak és diktatórikusnak nevezik őket.

Hiteles nevelés 

A hiteles nevelés képviselői a tekintélyelvű szülőkhöz hasonlóan fontos szülői szabályokat és irányelveket határoznak meg, amelyeket gyermekeiktől is elvárnak.

Ez a szülői stílus azonban sokkal demokratikusabb. A hiteles szülők reagálnak gyermekeikre, és hajlandók meghallgatni a kérdéseiket.

Névtelen terv (25)

Ezek a szülők visszajelzést és megfelelő támogatást nyújtanak. Amikor a gyermekek nem felelnek meg az elvárásoknak, inkább nevelnek és elnézik a hibáikat, mint büntetik azokat. Baumrind szerint ezek a szülők figyelemmel kísérik és világos normákat szabnak gyermekeik magatartásának. Önérvényesítőek, de nem tolakodóak és korlátozóak. Fegyelmi módszereik inkább támogatóak, mintsem büntetők. Azt akarják, hogy gyermekeik határozottak, társadalmilag felelősek és önállóak legyenek.

Az elvárás és a támogatás kombinációja segít olyan képességek fejlesztésében, mint az önállóság, az önkontroll és az önszabályozás.

Megengedő szülői tevékenység 

A megengedő szülők, akiket néha engedékeny szülőknek is neveznek, nagyon kevés követelményt támasztanak gyermekeikkel szemben. Ezek a szülők ritkán fegyelmezik gyermekeiket, mert viszonylag alacsony elvárásaik vannak az érettségre és az önkontrollra nézve. Baumrind szerint a megengedő szülők hagyománytalanok és engedékenyek, nem igényelnek érett magatartást, jelentős önszabályozást tesznek lehetővé és kerülik a konfrontációt.

A megengedő szülők általában inkább ápolják gyermekeiket, mint nevelik őket és gyakran inkább a barát státuszát veszik át, nem funkcionálnak szülőként.

Nem érintett szülői tevékenység 

A Baumrind által bevezetett három fő stílus mellett Eleanor Maccoby és John Martin pszichológusok egy negyedik stílust javasoltak: a nem érintett vagy elhanyagolt szülői nevelést.

A nem érintett szülői stílust kevés igény, alacsony reakciókészség és nagyon kevés kommunikáció jellemzi.

Míg ezek a szülők kielégítik a gyermek alapvető szükségleteit, általában elszakadnak gyermekük életétől. Lehet, hogy megbizonyosodnak arról, hogy gyermekeik táplálkoznak, és van menedékük, de nem kínálnak útmutatást, felépítést, szabályok vagy akár támogatás terén. Szélsőséges esetekben ezek a szülők akár elutasíthatják vagy elhanyagolhatják gyermekeik igényeit.

Milyen hatással vannak ezek a szülői stílusok a gyermek fejlődési eredményeire? 

A Baumrind 100 óvodáskorú gyermekről szóló első tanulmánya mellett, a kutatók számos tanulmányt végeztek a szülői stílusok gyermekekre gyakorolt ​​hatásáról.
Az autoriter nevelési stílus általában engedelmes gyerekekhez vezet, de a boldogság, a szociális kompetencia és az önbecsülés szempontjából alacsonyabb rangúak.
A hiteles nevelési stílus általában boldog és sikeres gyerekeket eredményez.
A megengedő stílus önszabályozásban alacsonyabb rangú gyermekhez vezet. Ezek a gyermekek nagyobb valószínűséggel tapasztalnak problémákat a tekintéllyel kapcsolatban, és általában rosszul teljesítenek az iskolában.
A nem érintett szülői stílus gyerekei az élet minden területén a legalacsonyabban teljesítenek. Ezekből a gyerekekbol általában hiányzik az önkontroll, alacsony az önértékelésük és kevésbé kompetensek, mint társaik.

Ha el akarsz mélyülni a témában kattints ide!

Szülőként, vagy pedagógusként
szeretnél tenni a  gyerekek mentális
egészségének
megőrzéséért?

Mask Group 4@2x

Iratkozz fel hírlevelünkre, és kérd ingyenes kiadványunkat / minikurzusunkat!

Group 534@2x